ראשי > מסע ישראלי ליהדות התפוצות

מסע ישראלי ליהדות התפוצות

מהות פרויקט מסע ישראלי לקבוצות מחו"ל

אלפי בני נוער וסטודנטים מכל רחבי העולם בשיתוף עם הסוכנות היהודית, פרויקט מסע, תנועות נוער עולמיות, קבוצות "טללים" , "החוויה הישראלית" , "עמיתי ממשל" , אוניברסיטאות , מכללות מדרשות ועוד השתתפו  במסע ישראלי.

קהל היעד מחו"ל

בני נוער וסטודנטים יהודיים מרחבי העולם השוהים בארץ במסגרת תוכנית חינוכית קבוצות בני נוער וסטודנטים יהודים מרחבי העולם המבקשים להגיע לתקופות קצרות ובצורה מאורגנת לישראל

מטרות המסע

 • בירור,וגיבוש הזהות האישית, היהודית והציונית.
 • הגברת תחושת המחויבות והשייכות לעם היהודי,
 • ברור והעצמת הקשר לארץ ולמדינת ישראל.
 • עידוד הצעירים למעורבות חברתית בחיי הקהילה .

התכנית מיוחדת בהיבטים הבאים

 1. שילוב מקורי בין סמינר זהות רעיוני לבין מסע בחבלי הארץ.
 2. מדריכים שבצד הכשרתם בתחום ידיעת הארץ גם מוכשרים כמנחי קבוצות.
 3. השתתפות פעילה של החניכים.
 4. תכנית עמוסה ואינטנסיבית המייצרת חוויה חזקה ובלתי שגרתית.
 5. התפתחות רעיונית בימי המסע ממעגל הזהות האישי ועד מעגל הזהות היהודית.
 6. פעילות במסע במסגרת קבוצות חברתיות, בדגש על השיחה הקבוצתית כמתודה מובילה.

התכנית החינוכית

על הציר הגיאוגרפי, כל מסע נע מקצוות הארץ דרך השפלה אל סיומו ושיאו בירושלים. בהתאמה הוגדר ציר רעיוני סביב מעגלים שונים, שהמשתתף עומד במרכזם ובוחן את הזדהותו ושייכותו לכל אחד ממעגלי חייו: מעגל אני ועצמי, מעגלי הקבוצה והחברה, מעגלי הלאום – עם, ארץ ומדינה. מעגלים אלה נפרשים על רצף ימי המסע, ומתקדמים מן הראשוני והבסיסי אל המורכב והעמוק

מתוך דיון במעגלי המסע השונים תתברר לצעירים שאלת הקשר והמשמעות בינם לארץ ולמדינה בייחוד לאור הקשיים וההתמודדויות עימם הם נאלצים להתמודד כיהודים הגרים בתווך רב זהויות. תוכנית המסע תברר עם המשתתפים האם שורשינו ההיסטוריים דווקא פה, בפיסת ארץ זו? האם יש לנו אחריות כצעירים יהודיים למדינת ישראל וקיומה? כיצד אנו יכולים לחולל שינוי במקום מגורינו? מדוע לנו להידרש לסולידאריות חברתית ולמעורבות קהילתית כצעירים יהודיים?

המסע כולו שזור בטקסים שהוכנו מראש על-ידי המשתתפים ובסדנאות קבוצתיות, המעבדות את החוויות השונות. כל אחד מימי המסע נפתח עם הנץ החמה בלימוד קבוצתי משותף, בזיקה לרובד הרעיוני הנחווה באותו יום.

דגשים חינוכיים במסעות למשתתפים מחו"ל

 •  מתווה חינוכי מותאם לכל מסע ע"פ ארץ מוצא, ומאפיינים נוספים.
 •  התייחסות פרטנית לשפה ומנטליות שונה.
 • שימוש במקורות וטקסטים של הוגי דעות ואנשי רוח יהודים ממוצא הצעירים.

משך המסע ואופיו נקבעים בתאום עם הצוות המנהל והצוות החינוכי של הארגון החינוכי אליו הקבוצה משתייכת