ראשי > מסע ישראלי בצה"ל > מעגלי הזהות

מעגלי זהות ע"פ מבנה שבועי

מבנה שבועי של מסע צבא

יום ג' –  אדם מפקד 

יום ד' – ציונות אז והיום 

יום ה' – מדינה ערכים וחזון 

יום ו' - החברה הישראלית

שבת – יהדות כאן ועכשיו