המסע

כללי

'מסע ישראלי' הינו מסע ערכי חינוכי וחוויתי שמטרתו העצמת תחושת השייכות לעם לארץ ולמדינה. 

התכנית החינוכית

התוכנית מבוססת על תנועה בציר גיאוגרפי מקצוות הארץ עד ירושלים דרך שפלת יהודה ובהתאמה לציר הגיאוגרפי הוגדר ציר רעיוני סביב שישה מעגלי זהות שונים.

במרכזו של המעגל עומדים המשתתפים ובוחנים את הזדהותם ושייכותם לכל אחד ממעגלי חייהם: מעגל אני ועצמי, מעגלי הקבוצה והחברה ומעגלי העם, הארץ ומדינת ישראל. 

למסע קודמים מפגשי הכנה, ולאחריו נערכים מפגשי סיכום. במהלך המסע משולבות יחידות תוכן המהוות את ליבת המסע ומנוהלות ע"י מדריכי המסע באמצעות מעגלי שיח בהם נעשה שימוש בתכנים ומתודות ייחודיות שפותחו ע"י מסע ישראלי .

מבנה יום במסע

יום במסע מורכב מארבעה נדבכים : לימוד,חוויה,עיבוד וסיכום.

 • לימוד  - נץ קפה , עם נץ החמה . פתיחה וחיבור ראשוני אל נושא "המעגל" של היום .
 • חוויה  - פעילות יחודית/מפגש/מסלול הליכה המהווים פגישה בלתי אמצעית וחוויתית עם נושא היום בשטח.
 • עיבוד - לאחר החוויה מתקיים מעגל שיח בו מעבדים המשתתפים את החוויה ומבררים את הקשר והחיבור שלהם לנושא היום.
 • סיכום - כל ערב מתקימת יחידת סיכום האוספת את חוויות היום שעבר ופותחת את יום המחרת. בכל ערב מתקיימת פעילות הפגתית ערכית מיוחדת ובהתאמה לנושא היום.

 

הרעיון המרכזי של המסע
תנועה סביב שישה מעגלי זהות מן הראשוני והבסיסי אל המורכב והעמוק. כדלהלן:

 1. "אני ועצמי" 
 2. "אני והקבוצה" 
 3. "אני והקהילה" 
 4. "אני והעם בארץ" 
 5. "אני והמדינה" 
 6. "אני והיהדות" 
 • למסע קודמים השתלמות מורים, שני מפגשי הכנה בביה"ס, ולאחריו מפגשי סיכום.
 • במהלך המסע מתקיימים טקסים שהוכנו מראש על ידי התלמידים באחריות מנהל המסע.
 • מדריכי המסע הינם מנחיםה מובילים תהליך קבוצתי דינמי עמוק ומשמעותי.
 • המסע מתנהל במעגלי שיח ו\או חוויה, עיבוד וסיכום יחידות העיבוד הינן לב המסע ובהן מעבדים המשתתפים את החוויות השונות בהתאם לנושא המרכזי של היום.
 • כל אחד מימי המסע נפתח במעגל שיח  קבוצתי משותף שמהווה פתיח לרובד הרעיוני של אותו יום.

מדריכי/ות מסע ישראלי

מדריכי/ות המסע מהווים את ליבת העשייה במסע ישראלי . קהילת המדריכים/ות היא קהילה מגוונת של סטודנטים, בעלי מקצועות חופשיים , אנשי חינוך, פעילים חברתיים ועוד מגילאי 21-65 , דתיים ושאינם דתיים מכל רחבי הארץ. בעבודתם משלבים המדריכים/ות  הוראת דרך והנחיית קבוצות ולמעשה מובילים את המשתתפים בתהליך קבוצתי דינאמי עמוק ומשמעותי, המחבר אותם לעצמם ולמדינה.