ראשי > מסע ישראלי בבתי"ס > בעקבות המסע

בעקבות המסע...

מסע ישראלי - מחקר מאת פרופ' גד יאיר

מסע ישראלי - המחקר והספר 

בשנת 2017 יצא לאור הספר "מסע ישראלי" בהוצאת ידיעות ספרים , המספר את סיפורו של המסע מנקודת ראות מחקרית וחינוכית. . כותב הספר , פרופ' גד יאיר ראש המכון לחקר הטיפוח בחנוך , האונ' העברית בירושלים .  המחקר שתוצאותיו מופיעות בספר  מבוסס על מאות שיחות עם נערים ונערות, עם צוותי מורים ומנהלי בתי ספר תיכונים בכל הארץ, ועל משובים שמילאו אלפי בני נוער לפני המסע ולאחריו. צוות המחקר בחן על בסיס מידע נרחב זה את מאפייניו של המסע ואת השפעותיו על התלמידים. 

המחקר התקיים בין השנים 2014-2017

מתוך הספר :.."מכלול העדויות ממחיש, כי ארגון מסע ישראלי הצליח לפצח שני הבטים הקשורים הדדי. היא זיהתה מהו הצורך שלהם בלמידה משמעותית, ובמקביל לכך פיתחה מענים פדגוגיים יחודים, המניעים בני נוער ישראלים ללמידה בלתי פורמלית, שמרביתם טרם התנסו בה....

מתכנני המסע פיתחו מענה חינוכי ייחודי, המוגדר בספר במונח "פדגוגיה ישראלית" קרי: שיחה שוויונית ובגובה עיניים במעגלי שיח, פעילות מאתגרת זהות המתרגמת ערכים לפעילות התנדבותית בפועל, מתן לגיטימציה למגוון דעות והכרה בפלורליזם של הזהויות הישראליות. במהלך המסע חווים התלמידים גילוי עצמי והם שבים מימנו מועצמים ערכית וחברתית- תוך הבנת מקומם וזהותם בסיפור הישראלי והציוני"

הספר "מסע ישראלי" בהוצאת ידיעות ספרים ניתן לרכישה בכל חנויות הספרים בארץ