ראשי > מסעות יחודיים > מפגשים במסע ישראלי

מפגשים במסע ישראלי

מסע ישראלי משותף לנוער חו"ל עם נוער ישראלי מאזורי הנגב והגליל

מפגשים במסע ישראלי הינו פרויקט פרי שיתוף פעולה בין המחלקה לפעילות בישראל ולמאבק באנטישמיות בהסתדרות הציונית העולמית בשיתוף המשרד לפיתוח הנגב והגליל ומסע ישראלי, המפגיש במסגרת מסע שורשים ערכי חינוכי וחוויתי בין בני נוער יהודים מחו"ל ובני נוער מישראל מאיזורי הנגב והגליל.

מטרת המפגש היא לאפשר חשיפת הנגב הגליל ותושביהם, לצעירים יהודים מחו"ל , חשיפה המהווה נדבך נוסף בביסוס וחיזוק הנגב והגליל כמקומות איכותיים לתושבים. המפגש מתקיים במסגרת מסע ישראלי , מסע המאפשר למשתתפים לקיים בירור מעמיק אישי וקבוצתי על מהותנו וזהותנו כיהודים בשרשרת הדורות ומהווה פלטפורמה לקירוב בין הצעירים. ייחודו של המסע בכך שהוא מזמן למשתתפים את האפשרות להכרות הבנה וקשר משמעותי מתמשך על בסיס חוויה מכוננת ומעצבת זהות.

רציונאל:

המפגש לאורך המסע מתקיים בשני צירים עיקריים. הראשון בפעילויות המסעיות כדוגמת טקסים, פעילויות ערב ומהלך השבת. הציר השני מבוסס על חיבורים בין קבוצות- 'קבוצות תאומות', שישתלבו בכמה צמתים במהלך השבוע להעצמת החוויה המשותפת

עד כה נטלו בפרויקט 500 בני נוער ישראלים מאזורי הנגב והגליל יחד עם בני נוער יהודיים מרחבי העולם

לקבוצות המעוניינות להשתתף בפרויקט לחצו כאן ליצירת קשר.