ראשי > מסעות יחודיים > מסע משותף לנוער מישראל ומחו"ל

מסע משותף לנוער מישראל ומחו"ל

מסע משותף תורם להבנה מורכבת ומעמיקה של העבר, ההווה והעתיד היהודי, כפי שהם משתקפים מזוויות ראייה יהודיות שונות.

כל המשתייך לעם היהודי יודע כי ההיסטוריה, המורשת המשותפת וכן ההתנסויות של כל יחיד, וכל קבוצה או קהילה, מהווים את הבסיס והיסוד לעיצוב עתידנו המשותף.

המסע המשותף מהווה פלטפורמה לקירוב בין הצעירים. ייחודו של המסע בכך שהוא מזמן למשתתפים את האפשרות להכרות הבנה וקשר משמעותי מתמשך על בסיס חוויה מכוננת ומעצבת זהות. זוהי פלטפורמה להדגשת הזהות היהודית כמכנה המשותף בין הצעירים וכבסיס להשתייכותם לעם היהודי. המפגש והדיאלוג הנוצר בין בני הנוער תורם לחיזוק תחושת השייכות לעם אחד בעל עבר משותף, הווה רב-גווני ועתיד מבטיח.

המפגש לאורך המסע מתקיים בשני צירים עיקריים. הראשון בפעילויות המסעיות כדוגמת טקסים, פעילויות ערב ומהלך השבת. הציר השני מבוסס על חיבורים בין קבוצות- 'קבוצות תאומות', שישתלבו בכמה צמתים במהלך השבוע להעצמת החוויה המשותפת