ראשי > מסעות יחודיים > מסע לנוער עולה

מסע לנוער עולה

בשני העשורים האחרונים היגיעו לישראל כמיליון מהגרים מברה"מ לשעבר. לעלייה זאת יש השפעה ניכרת והשלכות מתמשכות על המתרחש בארץ בכל תחומי חיים הצטרפות בני נוער עולים לבתי ספר ישראלים מכניסה ממד חדש ומורכב לבתי הספר מחד והתמודדות של משבר גיל ההתבגרות עם משבר ההגירה מאידך .

הודות לשותפות רבת שנים ותרומת קרן "ג'נסיס" ישראל מקיים מסע ישראלי מסעות שמטרתם שילוב העוליםוהצעירים ממשפחות דוברות רוסית  במרקם ההוויה הישראלית וזאת באמצעות חיזוק רכיבי הזהות הבאים לידי ביטוי במעגלי הזהות והשייכות שבהם דן המסע .

מטרות ייחודיות לתלמידים עולים וממשפחות דוברות רוסית 

  • גיבוש קבוצתי בין תלמידים יוצאי חמ"ע לתלמידים ותיקים.
  • חיזוק ההבנה של התלמידים יוצאי חמ"ע כי הם חלק אינטגראלי מהחברה הישראלית במדינת ישראל.
  • חיבור לעם היהודי בארץ ובתפוצות.
  • חיבור והעמקה של תלמידים יוצאי חמ"ע ליהדות.
  • חיזוק הרצון לשירות משמעותי בצה"ל.

מתוך דיון במעגלי המסע השונים תתברר לבני הנוער שאלת הקשר והמשמעות בינם לארץ ולמדינה בייחוד לאור הקשיים וההתמודדויות עימם הם נאלצים להתמודד כבנים למשפחות שעלו לארץ מסיבות שונות ולא דווקא אידיאולוגיות.

תוכנית המסע מבררת עם התלמידים מדוע אנו חיים פה בארץ? האם שורשינו ההיסטוריים דווקא פה, בפיסת ארץ זו? האם יש לנו אחריות כבני נוער יוצאי חמ"ע למדינת ישראל וקיומה? האם למדינת ישראל אכן ישנה אחריות אמיתית אלי?

כיצד אנו כבני נוער יכולים לחולל שינוי במקום מגורינו? מדוע לנו להידרש לסולידאריות חברתית ולמעורבות קהילתית כבני נוער יוצאי חמ"ע החיים במדינת ישראל? מדוע והאם עלינו להשתדל ולשרת שירות משמעותי בצה"ל?

דגשים חינוכיים במסעות לתלמידים יוצאי חמ"ע:

  • התייחסות פרטנית לקשיי שפה ומנטליות שונה.
  •  התייחסות רגישה לתלמידים שעלו מכוח חוק השבות אך תודעתם היהודית חלשה
  • שימוש במקורות וטקסטים של הוגי דעות ואנשי רוח יהודים ממוצא רוסי.
  • שימוש בסיפור חייהם של דמויות מפתח מהנהגת המדינה והארץ ממוצא רוסי.