ראשי > מסעות יחודיים > מסע לגדוד הסיור המדברי

מסע לגדוד הסיור המדברי

חלוצי המתנדבים לצה"ל מקרב האוכלוסייה הערבית בישראל הנם הבדואים המשרתים בצה"ל בליבת העשייה המבצעית. בחוד החנית של המתנדבים הבדואים ניצבים לוחמי גדוד הסיור המדברי.

מסע ישראלי לגדוד הסיור המדברי נבנה מתוך הבנת צרכיהם המיוחדים ומתוך כוונה לחשוף את חיילי הגדוד לרעיונות, אתרים ונופים חדשים ברחבי ישראל. זהו אתגר מורכב ומשמעותי מאוד העתיד להשפיע על מעגלים רחבים בחברה הישראלית. המסע שאורכו 5 ימים מתנהל באתרים ונופים המהווים אבני דרך בחיי מדינת ישראל, בסדרת פעילויות חווייתיות ואתגריות במקביל למעגלי שיח ותהליכים קבוצתיים דינמיים המאפשרים לחיילים לקיים ברור מעמיק ורלוונטי אישי וקבוצתי על מקומם ותפקידם כחיילים וכאזרחים במדינת ישראל.

החל משנת 2009 הצטרפו למסע ישראלי כ20,000 חיילים מקורסי הפיקוד הזוטר והבכיר – מכי"ם, טיס, חובלים, מטכ"ל, שלדג, תותחנים ועוד.

בעקבות המסע החיילים ממשיכים בשירותם הצבאי חדורי תחושת זהות לאומית תוך הבנה מעמיקה למשמעות היותם חיילים בצבא ההגנה של מדינת ישראל. המסע חיזק את הזדהותם עם צה"ל והמדינה, העצים את שרותם הצבאי והשפיע עליהם כאזרחים לעתיד בעיצוב המחר של דמותה ועתידה של מדינת ישראל.