ראשי > להדריך במסע > הערות והבהרות

הערות והבהרות

  1. בכדי להיות מדריך מסע ישראלי יש להיות בעל תו תקן בתוקף עם 2 קמפוסים-  נגב ושפלה והר. ללא קמפוסים אלו אין אפשרות להדריך במסגרת מסע ישראלי. גם מדריכים שהינם בעלי תו תקן מחויבים בקמפוסים אלו ויוכלו לעשות השלמה ע"פ רישום מראש בגופים המכשירים.
  2. מסע ישראלי אינו גוף מכשיר ואינו מפעיל את קורס תו התקן וההשתלמויות הנוספות המופיעות לעיל.
  3. חשוב לציין כי בכל השלבים האמורים, הן בשלב המיון והן בשלב בו משתתף המועמד בקורס תו תקן, אין יחסי עובד-מעביד בין המועמד לבין 'מסע ישראלי'. יחסי עובד מעביד יחלו אך ורק עם חתימה על הסכם עבודה, לאחר שהמועמדים יסיימו את כל הליכי המיון, יהיו בעלי תו תקן ויתר הכשירויות הנדרשות, ועמותת מבראשית תסכים לקלוט אותם אצלה כמדריכים.
  4. מהותם של כל ההליכים המפורטים בהליך המיון, הינם למיין את המועמדים, ובכלל זה, מסע המועמדים מהווה אף הוא שלב נוסף בהליך המיון.
  5. מטרת הליכי המיון היא ליצור מאגר מדריכים פוטנציאלי ולכן עמותת מבראשית אינה מתחייבת להעסיק מועמד כלשהו אשר השתתף בהליכי המיון, ואשר עבר קורס תו תקן.
  6. עלינו להדגיש כי אין באמור לעיל כדי להוות הצעת עבודה מטעם עמותת מבראשית.
  7. ייתכנו שינויים בלוחות הזמנים.
  8. שימו לב: אם מסיבה כלשהי אתם בוחרים להסיר את מועמדותכם - בכל שלב שהוא – נבקשכם להודיע לנו מיד!