תיכון לקציני ים עכו

בשבוע שעבר יצא ביה"ס לקציני ים בעכו לשבוע למסע קסום במיוחד של שבוע מסע ישראלי "מבראשית " מסע ישראלי מסע יחודי שמגיע אל נבכי נפש התלמיד ומחבר אותו דרך נופי ארץ ישראל ותולדותיה אל המודעות העצמית הפנימית שלו, קושר קשרים חברתיים מול מרקם האוכלוסיה הרב גוני הארצישראלי והלאה אל עוותות מדינת ישראל לדורותיה.

זהו פרויקט ייחודי המקיף תיכונים רבים במערכת החינוך בארץ.

 לקריאת הכתבה במלואה לחץ כאן