כנס מסע ישראלי כמחולל שינוי הראשון

אייר תשע"ד – מאי 2014

הזמנה לכנס מסע ישראלי