ראשי > אודות > התוכנית החינוכית

התוכנית החינוכית

על הציר הגיאוגרפי, כל מסע נע מקצוות הארץ דרך השפלה אל סיומו ושיאו בירושלים. בהתאמה הוגדר ציר רעיוני סביב מעגלים שונים, שהמשתתף עומד במרכזם ובוחן את הזדהותו ושייכותו לכל אחד ממעגלי חייו: מעגל אני ועצמי, מעגלי הקבוצה והחברה, מעגלי הלאום – עם, ארץ ומדינה.

מעגלים אלה נפרשים על רצף ימי המסע, ומתקדמים מן הראשוני והבסיסי אל המורכב והעמוק כדלהלן :

אני ועצמי

מעגל "אני ועצמי" – תהליך של הקשבה עצמית-פנימית, חשיפת היתרונות והחסרונות העצמיים. בחינת תהליך ההתמודדות שלי כפרט למול קושי ואתגר במנותק מסביבת החיים הרגילה. את החוויה עוברים המשתתפים באזורי קצה (מכתש רמון, מדבר יהודה, גוש מירון, כרמל) במסע נודד הנמשך כמעט יומיים וכולל לינת שטח ובישולי שדה.

    אני והקבוצה

מעגל "אני והקבוצה" – תהליך של בירור משמעות הקבוצה כלפי המשתתף ומקומו הייחודי בה. את החוויה עוברים המשתתפים בעזרת משימות אתגר קבוצתיות, הממחישות את יחסי הגומלין בין הפרטים בקבוצה, את מקומו של הפרט בקבוצה בכלל וכן כישורי מנהיגות ותקשורת בין-אישיים. 

    אני והקהילה

מעגל "אני והקהילה" – חיזוק הרגישות שלנו כלפי הקהילה בה אנו חיים מתוך תהליך בירור והכרת הפסיפס החברתי בישראל תוך סיור בערי הקצה במדינה. שם עוברים המשתתפים תהליך של התערות מקומית דרך ניווט חברתי ומפגש עם המנהיגות החברתית בעיר. שיאו של היום בהתנדבות בארגוני חסד, חינוך ורווחה בעיר. קהילה כלשהי בה חיים אנשים רגישים לצרכי האחר תהיה חזקה, תומכת ומכילה יותר. 

   אני והעם בארץ

מעגל "אני והעם בארץ" – תהליך בירור פנימי של הקשר שלנו לארץ ישראל מתוך חווית הסיור והחיבור לטבע, להיסטוריה ולתנ"ך. מקומה של ארץ-ישראל בתודעה היהודית והציונית וזיקת עם-ישראל אליה. רובד זה מביא אותנו אל אזורי שפלת יהודה והרי ירושלים, כאשר "חומר הגלם" שלו הוא אתרי תנ"ך, אתרים היסטוריים קדומים ואתרים מראשית הציונות ומפרקי התקומה של מדינת ישראל.

   אני והמדינה

מעגל "אני והמדינה" – תהליך בירור הרעיון הציוני והגשמתו, בחינת שאלת המעורבות והאחריות שלי בחיי מדינת ישראל. רובד זה מועבר בירושלים, ובדרך-כלל עובר דרך הר הרצל. כל מסע מסתיים בשבת בירושלים ומגיע לרובד השישי.

   אני והיהדות

מעגל "אני והיהדות" – תהליך בירור משמעות היהדות במובן הרחב של המילה. מהי היהדות? באילו תחומים היא נוגעת? מה מחבר את המוסר ועולם הערכים שלנו אל היהדות? בחינת הקשר שלי ליהדות בשלב זה בחיי? תהליך זה מתקיים בירושלים בו מבקרים התלמידים בכותל וברובע היהודי.